91 % majiteľov tepelných čerpadiel by odporučilo tento zdroj tepla ďalej, necháte sa inšpirovať?

Podľa prieskumov vykonávaného v spolupráci s nemeckým ministerstvom životného prostredia, 91 % majiteľov tepelných čerpadiel by odporučilo tento zdroj tepla ostatným majiteľom nehnuteľností. V Nemecku pritom už dnes nájdete tepelné čerpadlo u približne každej tretej nehnuteľnosti a sú najviac používaným obnoviteľným zdrojom energie.

Prieskum zahŕňal majiteľov všetkých typov tepelných čerpadiel s rozdielnymi požiadavkami na objem tepla či teplej vody. Tepelné čerpadlá si tak udržujú svoju popularitu v krajine s veľmi ambicióznymi plánmi v oblasti prechodu na obnoviteľné zdroje energie. Ak sa pýtate, prečo sú medzi nemeckými domácnosťami tak obľúbené tepelné čerpadlá, keď krajina ako celok spolieha skôr na energie z veterných a solárnych elektrární, tak vedzte, že dôvodov je hneď niekoľko, a postupne si ich začínajú všímať aj jednotlivé spolkové krajiny, ktoré chcú tepelné čerpadlá využívať viac než doteraz.

Ak sa pýtate, prečo sú medzi nemeckými domácnosťami tak obľúbené tepelné čerpadlá, keď krajina ako celok spolieha skôr na energie z veterných a solárnych elektrární, tak vedzte, že dôvodov je hneď niekoľko, a postupne si ich začínajú všímať aj jednotlivé spolkové krajiny, ktoré chcú tepelné čerpadlá využívať viac než doteraz.

Hlavné výhody tepelných čerpadiel

– Stabilné dodávky tepla a teplej vody bez ohľadu na aktuálne poveternostné podmienky.

– Schopnosť vyrábať teplo lacno a na regionálnej úrovni bez masívnych dotácií z verejných rozpočtov.

– Jednoduchá inštalácia.

– Dlhá životnosť.

Prečo sú tieto výhody dôležité na regionálnej a celonárodnej úrovni možno demonštrovať týmito príkladmi:

– Náklady na udržanie bezpečnosti v distribučnej sieti v Nemecku šplhajú na nové maximá. Len v prvých troch mesiacoch tohto roka vydalo Nemecko na bezpečnosť distribučnej siete 0,5 miliárd eur, pričom za celý minulý rok to bolo 1,1 miliardy. V Nemecku sa čoraz viac diskutuje o tom, že nestabilné dodávky energie z veterných a solárnych elektrární si vyberajú príliš vysokú daň práve v podobe rastúcich nákladov na udržanie bezpečnosti rozvodnej siete.

– V čase, keď veterné a solárne elektrárne fungujú na plný výkon, elektrárne vyrábajúce elektrinu z konvenčných zdrojov musia obmedzovať svoju prevádzku. Neschopnosť odobrať elektrickú energiu potom hradí nemecký daňový poplatník v podobe kompenzácií.

– Švajčiarsko v zimných mesiacoch zápasí s nedostatočným napätím v sieti z dôvodu nízkeho výkonu miestnych vodných elektrární a znížených dodávok energií z Nemecka.

– V Rakúsku výrazne rastú ceny elektrickej energie z dôvodu zvýšených cien z dovozu z Nemecka.

– V Španielsku viedlo zvýšenie cien elektrickej energie z dôvodu masívnej podpory solárnych elektrární k tomu, že v tejto krajine má cca 10 % domácností vážne problémy spojené s účtami za elektrinu.

Tepelné čerpadlá preukazujú svoju spoľahlivosť od 80. rokov minulého storočia, kedy došlo k ich prvému masívnemu rozšíreniu z dôvodu skokového nárastu cien fosílnych palív. Ak teda hľadáte nový zdroj tepla pre vašu nehnuteľnosť, inšpirujte sa pozitívnymi skúsenosťami súčasných majiteľov. Požiadajte ešte dnes zástupca spoločnosti IVT Čerpadlá sro. o rámcovú ponuku a kalkuláciu úspor vďaka tepelným čerpadlám.