Aj tvorba webových stránok má svoje zásady

Aj tvorba webových stránok má svoje zásady

Ak sa pozrieme na tvorbu webových stránok bližšie zistíme, že ide o komplexnú aktivitu a pokiaľ sa touto činnosťou zaoberá subjekt s plnou vážnosťou, je nutné plne akceptovať celý rad rôznych zásad. Tvorba webových stránok je teda postavená na niekoľkých pilieroch, z ktorých ťažko niektorý postaviť z hľadiska významu nad tie ostatné. Začneme teda obsahom, pokiaľ nebude dostatočne kvalitný, zrejme na vašu stránku zablúdi len málokto. Pred samotnou tvorbou webových stránok je potrebné stanoviť jasný a merateľný cieľ so zameraním na konkrétnu cieľovú skupinu. Ak je tvorba webových stránok postavená na domnienke, že jej obsah je určený všetkým ľuďom využívajúcim internet, potom je takýto web odsúdený na zánik a dlho sa v tomto prostredí zrejme neohreje. Dôležité je poznať cieľovú skupinu a vedieť, aký obsah je pre nich zaujímavých a čo im prinesie pridanú hodnotu. 

Tvorba webových stránok a jej kvalita je značne závislá od vstupov a investícií do tohto procesu 

Súčasný návštevník webu nechce čítať siahodlhý text a zaujímajú ho skôr fakty. Úplne v pokoji príjme i fakt, že všetko podstatné nájde v niekoľkých slovách. Takto zverejnený text by mal byť teda prehľadným, jednoduchým na pochopenie a súčasne by sa mal vyznačovať dostatočnou dávkou informovanosti. To všetko by malo byť navyše obohatené o požadované kľúčové slová a tie zabezpečia to, že stránka bude vo výsledkoch vyhľadávania umiestnená dostatočne vysoko. 

Súčasťou kvalitnej tvorby webových stránok sú aj zaujímavé funkcie umiestnené do tohto prostredia. Umiestňovanie rôznych funkcií by sa však dalo prirovnať k pohybu na tenkom ľade a dokážu byť pomyselným jazýčkom na miske váh medzi populárnosťou a zatratením vašej stránky. Ako však vybrať tie ideálne? Skúste sa vcítiť do role nezaujatého užívateľa a danú funkciu rozhodne vopred otestujte na sebe samom. Bola by takáto funkcia užitočnou pre vašu cieľovú skupinu? Ak je váš web na trhu etablovaný a nie ste v tomto smere žiadnym začiatočníkom, potom si skúste takúto funkciu otestovať na vašich klientoch. Uvítali by na stránkach podobnú funkciu? Kľudne sa ich opýtajte a takáto komunikácia dokáže váš vzťah ešte prehĺbiť. Obe strany potom budú mať z takéhoto prístupu pocit, že sú rovnocennými partnermi a zaujímajú sa o seba. 

Všetko o tvorbe webstránok nájdete na https://www.webest.sk/.