Aké normy by mali zaujímať každú spoločnosť po získaní ISO 9001?

Aké normy by mali zaujímať každú spoločnosť po získaní ISO 9001?

Keď sa povie „ISO normy“, väčšine ľudí napadne „základná“ ISO norma, ISO 9001. Aj keď táto norma najviac zaujíma zákazníkov, keďže rieši práve procesný prístup v rámci odberateľsko-dodávateľských vzťahov, rozhodne nie je jediná, ktorá môže pomôcť spoločnosti posunúť sa vpred a získať tým aj určitú dávku prestíže.

Bezpečné pracovisko je to, ktoré predchádza možným rizikám

Myslieť totižto treba nielen na spokojnosť zákazníkov, ale aj na bezpečnosť zamestnancov. A práve túto problematiku rieši ISO 45001. Slúži na posudzovanie systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Je postavená na základnom princípe, ktorým je identifikácia možných rizík na jednotlivých pracoviskách a ich riadenie takým spôsobom, aby sa minimalizovali možné ohrozenia zdravia zamestnancov a z toho plynúce dôsledky. Prevencia a predvídateľnosť takýchto rizík je tak prvoradá.

Samozrejmosťou je aj plnenie všetkých legislatívnych požiadaviek. Spoločnosť si tak spĺňaním normy ISO 45001 môže byť istá, že čo sa bezpečnosti na všetkých jej pracoviskách týka, nič nezanedbala.

Dosť bolo zanedbávania životného prostredia

Čoraz častejšie sa však hovorí aj o potrebe chrániť životné prostredie. Podpora ochrany životného prostredia a prevencia znečisťovania je tým, čím sa zaoberá norma ISO 14001. Aby sa vôbec mohla akákoľvek spoločnosť snažiť o tieto ciele, je potrebné najskôr identifikovať všetky možné environmentálne aspekty vplývajúce na životné prostredie.

Po identifikovaní týchto aspektov je pochopiteľne nutné nájsť vhodné metódy, vďaka ktorým by spoločnosť postupne znižovala negatívne vplyvy na životné prostredie. Norma ISO 14001 okrem toho kladie aj dôraz na dodržiavanie všetkých platných legislatívnych noriem, čo nielenže samé o sebe pomáha chrániť životné prostredie, ale aj znižuje riziko rôznych pokút ak by spoločnosť niečo nevedomky zanedbala.

Zdroj obrázka:

Autor: Imagentle / Shutterstock.com