Ako spraviť z vašej firmy skutočne bezpečné pracovisko?

Ako spraviť z vašej firmy skutočne bezpečné pracovisko?

Sú profesie, ktoré sa už na prvý pohľad dajú považovať za nebezpečné. Potom sú tu také, ktoré by sme asi za vyložene nebezpečné neoznačili, ale stále sa dá pri nich pomerne ľahko prísť k úrazu. A sú aj také, ktoré sa zdajú byť úplne bezpečné.

BOZP by pre vás nemala byť len povinnosť

Pracovný úraz sa však môže stať na akomkoľvek pracovisku a väčšinou vtedy, keď to čo najmenej čakáte. Ochrana zdravia pri práci je preto uplatňovaná zo strany štátu formou rôznych požiadaviek na zamestnávateľov v zákonoch, vyhláškach, nariadeniach a iných predpisoch.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je tak jednou z prvoradých úloh, ktoré každá firma zabezpečuje. Pravidelné školenia BOZP nie sú však len o spĺňaní zákonných povinností. Firma si tak chráni zdravie svojich zamestnancov a aj svoj majetok, keďže v bezpečnom pracovnom prostredí sa nielen minimalizujú zdravotné riziká, ale aj riziká poškodenia majetku firmy.

Vedieť poskytnúť prvú pomoc dokáže byť rozhodujúcim faktorom pri záchrane života

Ani pri tej najlepšej snahe zamestnávateľa sa však riziko úrazov (aj tých vážnejších) na pracovisku úplne eliminovať nedá. V takýchto situáciach častokrát rozhodujú sekundy a to nehovoríme o tom, že záchrannej službe to bude trvať minimálne niekoľko minút, kým sa k vám dostane.

(Nielen) v takýchto situáciach sú tak skvelým doplnkom k školeniam BOZP aj užitočné kurzy prvej pomoci. Takto vyškolení zamestnanci dokážu byť tým rozhodujúcim prvkom, ktorý zabezpečí všetko potrebné až do príchodu záchrannej služby a poskytnutia odbornej lekárskej pomoci.

Akreditovaný kurz prvej pomoci zväčša trvá 8 hodín a určite je dobré vyčleniť jeden pracovný deň svojich zamestnancov na absolvovanie takéhoto kurzu. Vedieť správne konať v život ohrozujúcich situáciach a prispieť tak k záchrane toho najcennejšieho, ľudského života, je predsa oveľa dôležitejšie ako mať o jeden odpracovaný deň menej.

Zdroj obrázka:

Autor: Halfpoint / Shutterstock.com