Chcete vedieť, akú úroveň angličtiny máte?

Chcete vedieť, akú úroveň angličtiny máte?

Angličtina je celosvetový jazyk, ktorý sa učí skoro všade. Začíname už v škôlke a sprevádza nás počas celého života. Je nevyhnutná pri cestovaní, ale aj v práci. Chcete svoj anglický jazyk zlepšiť? Najprv zistite, na akej úrovni sa momentálne nachádzate.

Stupeň znalosti angličtiny je dôležitý pri uvádzaní jazyka do životopisu alebo pri výbere vhodných materiálov na študovanie. 1 úroveň väčšinou odpovedá 12 (resp. 10 – akademický rok) mesiacom štúdia cudzieho jazyka. Spoločný európsky rámec pre jazyk rozdeľuje študentov do 3 základných skupín, z ktorých má každá ešte dve časti.

6 úrovní angličtiny

Úplný začiatočník nemá žiadnu znalosť jazyka. Učí sa základnú slovnú zásobu a spoznáva anglickú výslovnosť. Dokáže odpovedať len na bežné osobné otázky – meno, vek, bydlisko.

A1 – falošný začiatočník

Študent pasívne rozumie písanému a hovorenému prejavu, ktorý sa týka osobných informácií a základných každodenných situácií. Odpovedá a kladie základné otázky:

 • smer
 • nákup
 • záľuby, rodina

A2 – mierne pokročilý

Plynulejšia komunikácia v oblastiach, ktoré sa danej osoby týkajú či už v písomnej alebo hovorenej podobe:

 • zážitky, skúsenosti
 • vysvetlenie jednania

Slovná zásoba sa prehlbuje a je konkrétnejšia.

B1 – pokročilý

Žiak rozumie myšlienkam, ktoré obsahujú aj neznáme výrazy alebo abstraktným témam. Prejav je viac-menej plynulý, reaguje na rozhovor s človekom, ktorého rodným jazykom je angličtina. Vyjadruje svoj názor na súčasné problémy a to aj písanou formou. Rozlišuje formálny a neformálny jazyk.

B2 – stredne pokročilý

Plynulá konverzácia na abstraktné a odborné témy. Študent rozumie autentickým cudzojazyčným textom a nemá problém so zložitými gramatickými spojeniami. Dokáže napísať štruktúrovaný text, rozlišuje dialekty a jeho výslovnosť sa približuje rodenému akcentu.

C1 – veľmi pokročilý

Pochopenie dlhého autentického písaného a hovoreného prejavu je pre túto úroveň bezproblémové. Žiak vie odhaliť skrytý význam, sám hovorí rýchlo a plynule. Jazyk flexibilne využíva pre potreby:

 • spoločenské
 • študijné
 • profesijné

C2 – jazykovo spôsobilý

Expert rozumie takmer všetkému, čo počuje alebo číta. V jeho prejave a výslovnosti nie sú žiadne chyby. Hovorený a písomný prejav je:

 • plynulý
 • zrozumiteľný
 • presný

Študent používa:

 • odborné termíny
 • regionálne výrazy

Ako ste na tom vy? Otestujte si úroveň angličtiny pomocou online testov, odhaľte chyby a zlepšite si jazykové schopnosti.

Photo by bigstockphoto.com