Čo všetko vám môže pomôcť predchádzať problémom so sluchom?

Čo všetko vám môže pomôcť predchádzať problémom so sluchom?

Sluch, rovnako ako všetky ostatné zmysly, využívame neustále. Aj v spánku, i keď vtedy si to pochopiteľne neuvedomujeme pokiaľ nás nejaký hluk nezobudí. Predstaviť si život bez sluchu tak môže byť veľmi náročné.

Na sluch nemá vplyv len vek

Ešte náročnejšie však je sa naozaj potýkať s problémami so sluchom. Nie je to totižto len o tom, že si dáte hlasnejšie televízor, či rádio. Problémový sluch sa prejaví v mnohých aspektoch života a preto je potrebné sa o sluch starať. A to aj napriek tomu, že väčšina pacientov má problémy „len“ s rôznymi stupňami nedoslýchavosti a nie s úplnou stratou sluchu.

Objednanie k lekárovi, v tomto prípade otorinolaryngológovi (ORL), tak nemá zmysel len pri akútnych poruchách sluchu, ktoré môžu súvisieť napríklad so zápalmi vonkajšieho a stredného ucha, nadmerným množstvom ušného mazu alebo cudzími predmetmi vo zvukovode, či dlhotrvajúcou nádchou. Obzvlášť pri starších pacientoch sú potrebné pravidelné kontroly aj kvôli možnej vekom ovplyvnenej nedoslýchavosti.

Nielen ochrana uší v hlučnom prostredí pomáha pri prevencii

Predchádzať problémom so sluchom sa samozrejme dá, avšak je potrebné nezabúdať na starostlivosť oň. Vyvarovať sa takýmto nepríjemnostiam môžete pravidelnou prehliadkou na ORL v Nitre, či dodržiavaním hygieny zvukovodov, ale pomáha aj strava s množstvom antioxidantov, či dokonca kardio cvičenia, ktoré podporujú prekrvenie všetkých častí tela. Snažte sa aj vyhýbať ototoxickým liekom a samozrejme, nadmernému hluku. A ak sa už hlučnému prostrediu vyhnúť nedokážete, používajte ochranné pomôcky.

Našťastie, problémy so sluchom majú aj svoje riešenia. V závislosti od toho ako problémy so sluchom vznikli, je možné ich liečiť medikamentózne, či rôznymi operáciami. Na korekciu sluchovej vady často slúži aj načúvací prístroj.

Zdroj obrázka:

Autor: 9nong / Shutterstock.com