Ďalekozrakosť je častá očná diagnóza, no veľmi dobre liečiteľná

Ďalekozrakosť je častá očná diagnóza, no veľmi dobre liečiteľná

Prázdniny sa nadobro skončili a na mnoho ľudí čakajú povinnosti. Tí mladší si posadali do školských lavíc a starší sa zapojili do pracovného procesu. Obe skupiny ale potrebujú k optimálnemu fungovaniu zdravé oči, čo si uvedomia až vo chvíli, kedy sa im začnú zlievať riadky v knihách dokopy, alebo nedokážu prečítať cestovný poriadok na zastávke mestskej hromadnej dopravy.

S veľkou pravdepodobnosťou v jednom aj v druhom prípade sa jedná o zrakovú poruchu hypermetropiu, čo je vlastne medicínsky názov pre ďalekozrakosť. O čo tu vlastne v skutočnosti ide, nám povie pohľad pod lupou. Obraz pozorovaného predmetu by sa mal za optimálneho stavu premietnuť na zadnú stranu sietnice nášho oka. Avšak, ak ho máme problém zaostriť na blízku vzdialenosť, znamená to, že lúče obrazu sa premietnu až niekde za ňou, a teda predmet vnímame ako niečo neurčité a rozmazané.

Nech zaostrujeme, ako zaostrujeme, nič to nie je platné

Evidentne ide o očnú chybu a aby sme videli predmet ako tak jasne, snažíme prispôsobiť tomu vzdialenosť z ktorej ho pozorujeme. Knihu berieme do ruky, posúvame ju dopredu a dozadu, a pred tabuľou s cestovným poriadkom sa kadejako krútime, len nech dokážeme dešifrovať tie malé blchy. Sprievodným javom týchto nechcených korekcií je začervenanie očí, časté žmurkanie a mraštenie čela za účelom lepšieho zaostrenia.

Nech je tak, či onak to, že nedokážeme zaostriť na blízko ale iba na väčšiu diaľku, robí problém mladým i starým. Pokiaľ je však ďalekozrakosť v mladosti dedičnou, tak vo vyššom veku ide o dôsledok slabej akomodácii, čiže prispôsobivosti oka, nazývanú tiež presbyopiou.

Najčastejšie sa dlhé roky korigovala táto očná vada dioptrickými okuliarmi, no v poslednej dobe je viac účinnejšia operácia ďalekozrakosti, ktorá raz a navždy zbaví človeka trápenia.

Pre mladšie vekové kategórie je určený laser

Akurát, že existuje veľa operačných metód, čo je vcelku pochopiteľné, pretože čo človek, to unikát so svojimi špecifikami. K dispozícii je teda laserová operácia, refrakčná výmena šošovky a implantácia fakickej šošovky. Výhodou všetkých spomenutých je fakt, že do dvadsaťštyri hodín je operovaný človek znovu plnohodnotne vidieť a pochopiteľne už aj na malú vzdialenosť.

Laserovými operáciami typu Ilasik, FemtoLASIK, LASEK a PRK sa dajú odstraňovať menšie dioptrické vady. Prostredníctvom laserového lúča sa zmení zakrivenie rohovky, vďaka čomu bude pacient vidieť na blízku vzdialenosť v optimálnej kvalite. Celá operácia potrvá iba slabých pätnásť minút pri lokálnej anestézii. Krátko po operačnom výkone môže odísť pacient domov.

Skôr narodeným pomôže iba výmena šošovky

Pri refrakčnej výmene šošoviek sa vymení pôvodná organická za novú, umelú. Tá sa rozdrví pomocou metódy PRELEX alebo FemtoPRELEX a odsaje. Nová, vložená multifokálna šošovka je hydrofóbneho akrylátového pôvodu a veľmi dobre sa adaptuje v ľudskom oku. Operácia trvá tiež niečo okolo štvrť hodiny pri lokálnej anestézii. Tento typ operácii sa odporúča pacientom nad štyridsať päť rokov, kedy sa okrem ďalekozrakosti pridruží zvyčajne už aj krátkozrakosť.

Implantácia fakickej šošovky umožňuje už naozaj vysokú korekciu dioptrických chýb, na ktoré sú laserové techniky prikrátke. Pôvodná šošovka zostáva na svojom mieste a iba sa k nej priloží ďalšia, umelá. Trvá naozaj iba moment, okolo piatich minút a rovnako sa to deje pri lokálnej anestézii.

Predoperačné vyšetrenie veľa napovie

Pred každou operačnou metódou sa musí samozrejme vykonať podrobné predoperačné vyšetrenie. V rámci neho sa získajú všetky potrebné údaje o operovaných očiach, o životnom štýle pacienta, jeho zvykoch, záľubách, potrebách a predstavách. Na základe takto zozbieraných údajoch sa určí tá pravá operačná metóda, šitá na mieru.

Vyšetrenie trvá približne dve hodiny a jeho súčasťou je skúška zrakovej ostrosti, meranie výšky vnútroočného tlaku, kontrola predného segmentu oka, čiže rohovky, dúhovky, šošovky a taktiež aj kontrola očného pozadia. Rovnako sa musí zistiť tiež výška dioptrickej chyby. Pred vyšetrením je nutné vysadiť očné šošovky aby nedošlo k skresleniu meraní.

Samotná operácia sa zásadne nevykonáva v deň predoperačného vyšetrenia, pretože počas vyšetrenia sa musí nakvapkať do očí látka na rozšírenie zreničiek, čo nie je stav vhodný na operáciu. Pri laserových operáciách sa pacient zdrží na klinike asi dve hodiny, ale aj tak nejde o dobu, ktorá by zásadným spôsobom skomplikovala človeku denný harmonogram. Zhruba dvadsať minút po zákroku pacient v sprievode blízkej osoby opustí kliniku a po zvyšok dňa by mal oddychovať.

Šetriaci režim skráti dobu rekonvalescencie

Či všetko prebehlo tak ako malo, podľa plánu, tak to potvrdí alebo vyvráti pooperačná kontrola hneď na druhý deň. Ďalšie pooperačné kontroly sa určia podľa individuálnej potreby. Okrem toho si pacient sám aplikuje do očí špeciálne pooperačné kvapky na urýchlenie hojenia. Šetriaci režim a jeho dĺžka sa po operácii stanovuje taktiež individuálne, ale rozhodne sa odporúča vyhýbať sa prílišnej fyzickej námahe a intenzívnemu slnečnému žiareniu.

Ak teda zistíte v týchto dňoch, že niečo nie je v poriadku s vašimi očami, zahmlievajú sa vám riadky v novinách, alebo si nedokážete pozrieť aký je čas na vašim náramkových hodinkách vyhľadajte očného lekára kvôli konzultácii.