Finančná gramotnosť Slovákov je stále nízka. Viete ako ju zlepšiť?

Finančná gramotnosť Slovákov je stále nízka. Viete ako ju zlepšiť?

Napriek tomu, že financie sú neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života, problém s nimi majú nielen mladší, ale aj starší ľudia.

Podľa niektorých prieskumov sa až 80 % Slovákov považuje za finančne gramotných. Avšak hoci sebavedomie nám nechýba, so znalosťami z finančnej oblasti je to už horšie. Vo vykonanom prieskume finančne gramotní nedosiahli lepšie skóre, ako tí, ktorí rovno uviedli, že financiám nerozumejú. Z maximálneho počtu šiestich bodov, väčšina respondentov získala len jeden. 

Prieskum taktiež odhalil, že 61 % Slovákov si je schopných uložiť mesačne niečo málo zo svojej výplaty. Priemerne si odložíme sumu 131 eur mesačne. Avšak stále existuje percento Slovákov, ktoré na sporenie nevyužívajú sporiaci účet v banke, ale peniaze si ukladajú bez možnosti ich ďalšieho zhodnotenia, doslova do ponožky.

To, že finančné vedomosti medzi Slovákmi sú na nízkej úrovni, potvrdzuje okrem spomínaného prieskumu, aj testovanie, ktoré sa pravidelne vykonáva medzi 15-ročnými žiakmi.

„Výsledky hovoria, že slovenské deti na tom nie sú s finančnou gramotnosťou dobre. U dospelej populácie sa takéto pravidelné testovanie nerobí, hoci existujú nejaké výskumy, ktoré potvrdzujú nízku finančnú gramotnosť aj u dospelých,“ priblížila hovorkyňa NBS Martina Vráblik Solčányiová.

Podľa vyjadrení NBS majú Slováci obrovský problém s úvermi. Mnohí stále nevedia ako si porovnať výhodnosť rôznych pôžičiek a čo znamená ročná percentuálna miera nákladov. Práve preto sa pri vybavovaní úverov a pôžičiek Slováci častokrát dopúšťajú zásadných omylov. Mnohí si berú pôžičku aj na veci, ktoré nemožno považovať za nevyhnutnosť či financujú na dlh väčšinu svojho života. Ako vyplynulo z údajov NBS v roku 2017 si Slováci požičali na bežnú spotrebu rekordných 3,2 miliardy Eur.

NBS má snahu zlepšiť finančné vzdelávanie

Slovenský regulátor bankového trhu má za cieľ postupne zlepšiť finančnú gramotnosť ľudí. Každoročne preto organizuje viaceré aktivity, ktoré sú zamerané na rozvíjanie finančného vzdelania. V rámci týchto aktivít sa NBS ročne stretne s približne 3000 študentmi.

Podľa hovorkyne NBS, spúšťajú postupne aj nové aktivity:  „NBS tento rok odštartovala pravidelné päťminútové relácie zamerané na spotrebiteľské financie, pokračuje v pravidelných workshopoch zameraných na finančnú gramotnosť školákov a študentov, ktoré robí vo svojich priestoroch, vydala celkovo už tri pracovné zošity na podporu finančnej gramotnosti stredoškolákov.

Okrem citlivej skupiny mladých ľudí, sa NBS zameriava aj na druhú najslabšiu skupinu, ktorou sú seniori, pre ktorých taktiež pripravila publikáciu zameranú na zlepšenie finančnej gramotnosti.

O podporu finančnej gramotnosti sa snaží aj MŠVVaŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR si uvedomuje, že rozvíjať finančnú gramotnosť treba už od útleho veku. Na školský rok 2018/2018 uložilo školám povinnosť zapracovať témy Národného štandardu finančnej gramotnosti do svojich školských vzdelávacích programov. Taktiež učiteľom odporúča zapájať sa so žiakmi do vzdelávacieho programu JA A PENIAZE. Ide o program pre žiakov prvého stupňa základnej školy, ktorého cieľom je naučiť žiakov orientovať sa v základných pojmoch z oblasti finančnej gramotnosti a osvojiť si základné zručnosti pre efektívne riadenie a plánovanie svojej finančnej budúcnosti.

Pomôcť rozvoju finančnej gramotnosti môžete aj vy sami

Pomôcť zvýšiť finančnú gramotnosť Slovákov, môžete aj vy sami. Stačí začať od seba či svojich detí. Pokiaľ máte rezervy vo finančnej gramotnosti, nebojte sa pri riešení zásadných finančných otázok využiť pomoc certifikovaných finančných poradcov. Ako vyplýva z prieskumu GfK pre OVB Allfinanz Slovensko, až 55 % Slovákov si pýta finančnú radu od rodiny a iba 15 % od finančného sprostredkovateľa. A pritom finančný poradcovia majú možnosť nielen vám pomôcť vybrať najvhodnejší produkt, ale zároveň vysvetliť potrebné informácie, aby ste sa v oblastí financií vedeli pohybovať samostatnejšie a sebavedomejšie.

V rozvoji finančnej gramotnosti by ste vo veľkej miere mali myslieť pri deťoch. Deti opakujú vzory rodičov a pokiaľ vo vás nebudú mať dobrý príklad, ich budúce hospodárenie s financiami bude mať značné medzery, ktoré môže byť zložité odstrániť. Nespoliehajte sa preto len na finančné vzdelanie, ktoré poskytne deťom škola. Zaslúžte sa o ich rozvoj aj vy sami.

Postačí k tomu napríklad aj len taká maličkosť, ako si s deťmi zahrať spoločenskú hru zameranú na investovanie. Deti sa zabavia a vy im nenásilne počas hry môžete vysvetliť niektoré pravidlá nakladania s financiami.

Druhým spôsobom, ako môžete prispieť k rozvoju finančnej gramotnosti detí, je dopriať im vlastné financie v podobe vreckového. Nemusí ísť o horibilnú sumu, no mali by to byť peniaze, ktoré dieťa môže použiť na čokoľvek podľa vlastného uváženia. Ak chcete mať prehľad o nakladaní vášho dieťaťa s financiami zriaďte mu detský účet s platobnou kartou a naučte ho ju používať. Na konci mesiaca si spoločne sadnite, prejdite údaje z bankového výpisu a ak sa vám niektoré výdaje nepozdávajú, nenásilne usmernite dieťa prečo by v budúcnosti malo k výdajom pristupovať inak.

Nízka finančná gramotnosť a finančné problémy idú ruka v ruke. Ako ukazujú prieskumy, my Slováci, máme stále v tejto oblasti čo doháňať. Rozširovať svoje znalosti v tejto oblasti by mal postupne každý z nás. Len tak budete schopní nakladať s financiami zodpovedne a vyhýbať sa problémom, ako sú exekúcia či osobný bankrot.