Inteligentní ľudia si uvedomujú tieto veci. Zmýšľate rovnako?

Inteligencia sa nehodnotí podľa známok v škole. Človek, ktorý oplýva inteligenciou, si vie poradiť v jednoduchých aj zložitejších životných situáciách. Ide si pokojne svojou cestou a nepraje nikomu nič zlé. Rovnako si je vedomý množstva ďalších vecí, ktoré nájdete v článku.

Prirodzene inteligentní ľudia vedia, že:

 • V živote sa k úspechu dostanú postupne.
 • Väčšina vecí, v ktorých môžu byť dobrí, chvíľu trvá. Pracujú na sebe.
 • Nemôžu veci siliť, lebo potom sú neprirodzené a ľudia okolo nich sa môžu cítiť pod tlakom.
 • Veľa plánov im nemusí vyjsť, ale snažia sa aspoň poučiť zo skúseností.
 • Naozaj počúvajú myšlienky ľudí, ktorým veria a učia sa z nich, aby boli lepšími.
 • Premýšľanie nad minulosťou je strata času, no aj tak to občas robia.
 • Čas je drahý, to znamená, že neudržujú povrchné vzťahy s ľuďmi vo svojom okolí.
 • Nie je potrebné, aby okolo seba mali množstvo ľudí. Vystačia si s pár priateľmi, s ktorými si sú vzájomnou oporou.
 • Je hlúpe mať priveľké očakávania. Učia sa premýšľať primerane okolnostiam, v ktorých sa nachádzajú. Dívajú sa na veci s nadhľadom.
 • Kritika nie je zlá. Vedia, že ju treba prijať a nebrať si všetko osobne. Kritika totiž nie je mierená na ich osobu, ale na momentálne správanie.
 • Peniaze sa dajú ušetriť, ak nebudú neuvážene vyhadzovať za nezmysly.
 • Je potrebné sa držať pri zemi a byť racionálnym. Zároveň si uvedomujú, že je pekné mať cieľ a vytrvalo na ňom pracovať.
 • Zlé obdobie nemusí trvať navždy a je prechodné. Sú si vedomí toho, že v živote je to ako na hojdačke.
 • Je potrebné rozlišovať, čo sa patrí a čo sa už nepatrí hovoriť v jednotlivých skupinách osôb, ktorých sú súčasťou.
 • Činy sú oveľa podstatnejšie ako to, čo im človek nasľubuje.
 • Jedna z najťažších vecí pri práci je začať a pohnúť sa z miesta. No vedia, že ak už raz začnú, časom to pôjde ľahšie a postupne sa budú zlepšovať.
 • Všetko, čo sa deje, sa deje kvôli niečomu.
 • Maličkosti tvoria celok, a preto musia byť dôslední aj pri detailoch práce.