Naučme naše deti čerpať múdrosť z rozprávok

Naučme naše deti čerpať múdrosť z rozprávok

Rozprávky boli neodmysliteľnou súčasťou našich detských čias. Spolu s ich hrdinami sme zápasili s krivdami a neprávosťami, bojovali proti zlým drakom, ale vždy sme vedeli, že dobro a láska zvíťazia nad všetkým zlom a neprávosťou. V našich životoch mali nezastupiteľné miesto, pretože sa na svet, aj keď fiktívny, pozerali pohľadom duše.

Prostredie rozprávok, postavy aj témy zobrazovali dodnes platné ľudské hodnoty a pravdy a poukazovali na pravý význam pokory a dobrosrdečnosti. Ich posolstvo je však aktuálne aj teraz a vstupuje do našich životov už nie v podobe zlých bosoriek či drakov, ale reálnych ľudí a každodenných životných situácií.

Čaro ľudových rozprávok naučí deti popasovať sa s problémami v ich najzákladnejšej podobe

Ľudové rozprávky sú charakteristické tým, že boli ústnou formou podávané z generácie na generáciu a ich dej, postavy a prostredie odzrkadľovali dobu a spôsob života ľudí v nej. Boli akýmsi útekom z reality, kde si hlavní hrdinovia práve svojou dobrotou, láskavosťou a múdrosťou dokázali poradiť s každým zlom, ktoré na nich číhalo.

Ich posolstvo bolo teda jasné – bojovať vždy férovo a podľa najlepšieho vedomia a svedomia. A práve o toto uberáme svoje deti, ak im neumožníme spoznať to magické čaro rozprávok, ktorým sme boli aj my v našom detstve takí uchvátení. Správanie a reakcie hlavných hrdinov dokážu v budúcnosti oveľa lepšie formovať charakter deti a umožní im pochopiť význam hodnôt, na ktorých v živote záleží.

Rozprávka k našim deťom hovorí jazykom, ktorý je zrozumiteľný ich chápaniu života

Napriek tomu, že sa to v rozprávkach priam hemží zlými a zákernými postavami, nikdy sme ich nevnímali ako negatívne či strašidelné. Dobro a zlo sú zreteľne rozlíšené, nenájdeme tu žiadny skrytý význam a presne to zodpovedá aj videniu sveta očami dieťaťa. Veci sú buď čierne, alebo biele, nič iné medzi tým nie je.

Rozprávka je detskej mentalite blízka práve svojou neurčitosťou v čase, tajomnosťou a nádejou, že aj napriek smrti hlavného hrdinu je tu stále šanca na jeho záchranu a oživenie. A práve to živenie nádeje je veľakrát základom správneho psychického vývoja dieťaťa. Aj my dospelí predsa práve pre tú večnú nádej tak inklinujeme k čarovným rozprávkovým príbehom aj teraz, keď realita života smeruje k celkom iným hodnotám.

Sú prínosom pre deti, ale rovnako aj pre rodičov

Čítanie rozprávok má neoceniteľný prínos pre obidve strany. Rodičom umožňuje stráviť príjemné chvíle so svojimi deťmi v uvoľnenej atmosfére, najčastejšie pred spaním. Z čítania rozprávok sa môže stať v mnohých rodinách malý rituál, ktorý vplýva výraznou mierou na utužovanie a prehlbovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom.

Na druhej strane odovzdávame čítaním rozprávok deťom naše kultúrne dedičstvo, nádej a vieru v základné ľudské hodnoty. Podporujeme tým ich fantáziu a tvorivosť, rozvíjame ich emočnú inteligenciu a zmysluplnejšie využitie voľného času.

 A hoci čarovná moc rozprávok netrvá naveky, a nie sú ani všeliekom potrebným k šťastnému a plnohodnotnému životu našich detí, napriek tomu myšlienky a posolstvá z nich plynúce môžu byť základom pre formovanie ich osobnosti. Možno práve tým, že sme v detstve prežívali príbehy rozprávkových hrdinov spolu s nimi, sa teraz dokážeme pozerať na svet nielen očami, ale veľakrát aj srdcom. Priznajme si, aký by bol tento svet bez rozprávok…