Od 1. januára 2019 majú zamestnanci nárok na rekreačný príspevok. Kto má naň nárok?

Od 1. januára 2019 majú zamestnanci nárok na rekreačný príspevok. Kto má naň nárok?

Od 1. januára 2019 vstúpila do platnosti legislatíva, ktorá hovorí o možnosti zamestnávateľa prispieť svojmu zamestnancovi na dovolenku na území Slovenskej republiky. Podmienkou je, aby minimálna dĺžka pobytu zahŕňala dve noci. Netýka sa však iba dovolenky, o príspevok je možné požiadať aj na rôzne prázdninové aktivity pre deti – napríklad letné tábory. Zamestnávateľ tento príspevok môže poskytnúť ako rekreačný poukaz, alebo uhradiť účty, ktoré mu zamestnanec najneskôr do 30 dní od skončenia svojho pobytu odovzdá. Aká je maximálna výška tohto príspevku a čo je na jeho získanie potrebné splniť?

Čo je rekreačný príspevok

Legislatíva hovorí o tom, že 55 % z celkovej ceny dovolenky či pobytu hradí zamestnávateľ, zvyšných 45 % zamestnanec. Samozrejme, výška tohto príspevku nie je neobmedzená – suma za rekreáciu by nemala prekročiť 500 € v jednom kalendárnom roku. Čo však ak prekročí? Rekreačný príspevok v takomto prípade neprepadá, ani zamestnanec nemusí platiť plnú sumu: zamestnávateľ môže uplatniť pravidlo, ktoré hovorí o maximálnej výške príspevku.

rekreacny-prispevok

To znamená, že aj keby si zamestnanec vybral dovolenku na Slovensku za 1 500 €, zamestnávateľ mu na ňu prispeje najviac 275 €. Ďalšou možnosťou však je uhradiť rozdiel, ak firma prejaví ochotu a záujem, z jej sociálneho fondu, to však nie je povinnosťou. Čo by mohlo zamestnávateľa zaujímať o tomto príspevku? Jednou z najdôležitejších informácií je, že tento príspevok je oslobodený od všetkých daní aj odvodov. Legislatíva tiež upravuje to, že zamestnávateľ nemôže nijako inak (zníženie mzdy, bonusov, odmien) kompenzovať udelenie tohto príspevku.

Kedy má zamestnanec nárok na príspevok

Týka sa to všetkých zamestnancov, alebo iba niektorých? Aj pracovník, ktorý žiada o rekreačný poukaz, musí spĺňať niekoľko podmienok. Ktoré sú? Prvou z nich je počet odpracovaných rokov – ak zamestnanec pracuje v danej firme aspoň 2 roky, na príspevok má nárok. Je tu však ešte niekoľko premenných, ktoré už zamestnanec neovplyvní. V prípade, že má firma viac ako 50 zamestnancov, je jej povinnosťou vyhovieť žiadostiam o tento príspevok. Čo však vtedy, ak spoločnosť zamestnáva iba 49 alebo menej ľudí? V takom prípade je udelenie tohto príspevku na dobrovoľnej báze – zamestnávateľ sa môže podľa svojho uváženia rozhodnúť či áno, alebo nie. 

rekreacny-poukaz

Up Rekrea to všetko zjednoduší

Spoločnosť Up Slovensko prišla so systémom, ako všetkým zúčastneným stranám – zamestnávateľom, zamestnancom aj akceptačným miestam – zjednodušiť využívanie rekreačných poukazov. Spája v sebe prvky rekreačného poukazu aj preplatenia účtu za pobyt. Poukazy Up Rekrea je možné použiť v ktorejkoľvek prevádzke z oblasti cestovného ruchu, ak však daný hotel neakceptuje QR kód z poukazu, používateľ zaplatí v hotovosti či kartou a spoločnosť Up Slovensko zabezpečí všetku potrebnú komunikáciu so zamestnávateľom, ktorý tento rekreačný príspevok bez zbytočnej administratívy preplatí.

Chcete sa dozvedieť o tomto produkte viac? Navštívte internetovú stránku www.up-slovensko.sk.