Podnikáte? Prečo by vás mal zaujímať certifikát ISO 9001?

Podnikáte? Prečo by vás mal zaujímať certifikát ISO 9001?

Neoddeliteľnou súčasťou podnikania prakticky v akejkoľvek oblasti je konkurenčný boj. Ako však presvedčiť zákazníkov, že práve vaša firma dokáže ich požiadavky naplniť v absolútnej miere? Jedným zo spôsobov môže byť získanie certifikátu ISO 9001.

Čo o vašej firme vypovedá ISO 9001?

Certifikát ISO 9001 môže získať akákoľvek firma, či organizácia, ktorá splní podmienky rovnomennej normy. No dobre, ale čo tento certifikát dokazuje vašim potenciálnym zákazníkom? Ide o určitú časť záruky, že vaša spoločnosť produkuje kvalitné výrobky, či poskytuje kvalitné služby.

Aby však nedošlo k omylu, ISO 9001 necertifikuje priamo výrobok. Zameriava sa na to, čo firma robí pre to, aby v stanovených termínoch naplnila požiadavky a očakávania zákazníka. Preto sa označuje aj ako Systém manažérstva kvality.

Čo vám ISO 9001 prinesie?

Už teda viete, čo znamená certifikát ISO 9001 pre vašich zákazníkov. Ale čo jeho získaním dosiahnete vy? V prvom rade vysokú spokojnosť a návratnosť zákazníkov, vynikajúce referencie, či dlhoročné obchodné vzťahy (aj s dodávateľmi). Lepšie manažovanie kvality sa prejaví aj vo vyššej motivácií zamestnancov a spoľahlivejšom plnení ich úloh.

Keďže súčasťou spĺňania normy ISO 9001 je aj analyzovanie rizík, príležitostí a trvalé zlepšovanie, od získania certifikátu ISO 9001 možno očakávať aj zníženie počtu reklamácií a kazových produktov. A samozrejme, nastáva to, čo sme naznačovali už v úvode: zvýšenie konkurencieschopnosti v rôznych zákazkách, či verejných súťažiach. Produkty a služby firmy sa tak na trhu budú viac rozširovať, vďaka čomu sa zlepší povedomie o firme.

Zaujalo vás to? Tak vedzte, že ISO 9001 nie je jediný certifikát, o ktorý sa môžete so svojou firmou uchádzať. Žiadané sú aj ďalšie normy, napríklad ISO 45001, ktorá rieši zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov a ich bezpečnosti pri práci, či ISO 14001, ktorá sa zameriava na environment.

Zdroj obrázka:

Autor: Tierney / Stock.adobe.com