Potrebujete vyčistiť DPF?

Potrebujete vyčistiť DPF?

DPF, čo je skratka pre Diesel Particulate Filter, čiže filter pevných častíc, je neoddeliteľnou súčasťou všetkých novších áut s dieselovými motormi. Vodičom „dieselov“ tak s príchodom DPF pribudla nová povinnosť v podobe starostlivosti o tento filter.

Regenerácia DPF je jednoduchá, ale nie vždy je možné ju dodržať

V podstate nejde o nič strašné, regeneráciu DPF zvládnete aj bez skúseností a zručností automechanika. A nemusíte si ani počítať kilometre, aby ste vedeli, kedy bude treba túto regeneráciu spustiť. O potrebe jej spustenia vás informuje riadiaca jednotka vášho automobilu.

Ako spustiť regeneráciu DPF? Keď riadiaca jednotka auta vyhodnotí, že je potrebné túto regeneráciu vykonať, bude od vás potrebovať, aby ste zhruba 15 minút plynulo jazdili v stredných otáčkach so zaradeným vyšším prevodovým stupňom. Riadiaca jednotka následne upraví chod motora tak, že teplota výfukových plynov sa zvýši na viac ako 600 stupňov. To má za následok vypálenie čiastočiek sadzí, ktoré sa vo filtri zachytili.

Môže sa však stať, že tento proces opakovane nedodržíte buď kvôli tomu, že situácia v premávke vám nedovoľuje takúto jazdu, alebo sa jednoducho rozhodnete potrebu regenerácie DPF ignorovať. To môže mať za následok úplné zanesenie filtra, z čoho môžu vyplynúť technické problémy, ktoré môžu vyvrcholiť až zničením motora.

Metódu čistenia nevyberajte len podľa ceny, ale hlavne podľa efektivity

V takom prípade je potrebné absolvovať účinné čistenie DPF. Na to existuje niekoľko metód a pri väčšine platí, že je jedna horšia ako druhá. Domáce vypaľovanie, či čistenie pomocou rôznych žieravín, na to rozhodne zabudnite!

Najlepšie spravíte ak si necháte DPF vyčistiť metódou, pri ktorej je filter bez demontáže napojený na certifikovaný prístroj, ktorý s ním vytvorí uzavretý okruh. Takýmto spôsobom zbavíte DPF aj inak neodstrániteľných častíc. A aby ste si nemysleli, že to je len „akože“. Vďaka kontrole protitlakom si budete môcť rozdiel pred a po čistení odkontrolovať.

Zdroj obrázka:

Autor: Toa55 / Shutterstock.com