Prečo by ste mali vo svojom podnikaní využiť daňové poradenstvo?

Prečo by ste mali vo svojom podnikaní využiť daňové poradenstvo?

Podnikanie je obchodná činnosť, ktorá však vôbec nemusí byť taká jednoduchá, ako si mnohí z nás myslia. Okrem toho, aby mohol podnik vykonávať činnosť, kvôli ktorej bol založený, musia tiež fungovať ďalšie zložky akými sú napríklad účtovníctvo, personalistika, dane a podobne. Všetko so všetkým súvisí a v prípade podnikania to platí dvojnásobne. V prípade daní nestačí zamestnať účtovníčku, pretože tá nemá komplexné informácie, ktoré je potrebné k správe daní. Existujú teda dve možnosti – zamestnať daňového poradcu alebo využiť externé danove poradenstvo. Dnes sa bližšie pozrieme na druhú možnosť.

Kto môže poskytovať daňové poradenstvo?

Mnoho zamestnávateľov si myslí, že s príchodom účtovníčky do jeho firmy, má o oblasť daní postarané. To je však chyba, pretože na to, aby mohol niekto vykonávať daňové poradenstvo, musí absolvovať kurzy a školenia, na ktorých konci získa licenciu daňového poradcu. Klasický účtovník alebo účtovníčka má totiž prehľad v iných účtovníckych záležitostiach a je pravdou, že má isté základy z oblasti daní, to však nestačí. Netreba zabúdať, že daňová problematika je široká a zákony sa tu neustále menia. Iba licencovaný daňový poradca môže poskytovať komplexné služby.

Prečo sa oplatí využiť daňové poradenstvo?

Ak vám vo vašej firme poskytuje váš účtovník daňové poradenstvo bez licencie, v podstate ide o jeho vykonávanie bez oprávnenia. Ste teda vystavený riziku, že informácie, ktoré vám poskytne, nie sú v súlade so zákonom. Môžete sa tak dostať do poriadnych problémov. Účtovník však v prípade nepravdivých informácií za vaše rozhodnutia v oblasti daní nenesie zodpovednosť. Ak sa rozhodnete využiť profesionálne služby daňového poradenstva, o všetky tieto skutočnosti máte postarané. Profesionálny daňový poradca preberá zodpovednosť za celú oblasť daní a vy sa tak môžete cítiť chránený.

Koľko stojí daňové poradenstvo na Slovensku?

Je potrebné sa pripraviť na to, že ani daňové poradenstvo nebude zadarmo. Daňový poradca je špecialista, ktorý niekoľko rokov pracoval na tom, aby sa v daniach vyznal a neustále sleduje zmeny v zákonoch. Cena daňového poradenstvo sa preto na tejto skutočnosti odrazí. Cena poradenstva v oblasti daní je individuálna a spravidla sa počíta na hodinu. Ceny začínajú približne od 50 Eur na hodinu.

Investícia do daňového poradenstva sa určite oplatí! Presvedčte sa sami na webovej stránke https://www.easystart.sk.