Predaj firmy krok po kroku

Predaj firmy krok po kroku

Predaj firmy je niečo, s čím sa bežný podnikateľ pravidelne nestretne. Ak už však k predaju z akýchkoľvek dôvodov musí dôjsť, treba sa naň patrične pripraviť. Je to totiž zložitý proces, ktorý si vyžaduje špeciálne skúsenosti a znalosti v oblasti vedenia podobných transakcií.

Aby ste sa v tom aspoň trochu vedeli orientovať, pripravili sme pre vás akýsi koncept, kde sa krok po kroku venujeme predaju firmy ako takému.

8 krokov pre úspešný predaj firmy

Nakoľko je každý podnik jedinečný a situácií, v ktorých sa môže pri predaji nachádzať, je množstvo, neexistuje žiadny univerzálny postup, akým by ste firmu predali. Našťastie existujú overené postupy, ktoré sa na trhu používajú už roky. Tými sa môžete inšpirovať.

TIP: Nemáte čas zisťovať si množstvo informácií o predaji firmy? Nechajte to na odborníkov pre predaj a kúpu firiem, ktorí vás prevedú celým transakčným procesom a postarajú sa o úspešný obchod.

1.   Pripravte sa na predaj

Ak sa dá a netlačí vás čas, v dostatočnom predstihu sa na predaj firmy pripravte. Najlepšie bude, ak budete mať predstavu o hodnote vášho podniku, prípadne o možných rizikách. Skúste sa na vašu firmu pozrieť očami kupujúceho a zistite, čo by sa na firme dalo zlepšiť.

V prípade, ak nie ste jediným majiteľom podniku, je vhodné prediskutovať predaj firmy so spolumajiteľmi a dohodnúť sa na spoločnej predstave samotného predaja.

2.   Vytvorte zoznam predpokladaných kupujúcich

Ak nemáte žiadneho predbežného záujemcu, ktorého preferujete, vytvorte si zoznam predpokladaných kupujúcich a sprostredkovateľov. Pripravte krátku informáciu o firme v rozsahu jednej až dvoch strán, kde vysvetlíte predmet vaše činnosti a základné finančné ukazovatele. Túto informáciu rozošlite záujemcom aj s termínom, do ktorého sa majú vyjadriť.

3.   Selektujte vhodných záujemcov

Následne, na základe písomného vyjadrenia kupujúcich k záujmu o váš podnik, vyselektujte relevantných záujemcov.

4.   Prichystajte tzv. informačné memorandum

Teraz je na rade prichystať komplexný dokument s detailnými informáciami o vašej firme. Rozsah takéhoto dokumentu má zvyčajne aj stovky strán. Rozošlite ho užšiemu výberu záujemcov a počkajte na ich vyjadrenie.

5.   Stretnite sa so záujemcami a prezentujte svoju firmu

So svojimi záujemcami je vhodné sa stretnúť a formou prezentácie im predstaviť vašu spoločnosť, jej históriu, aktuálny stav a plány do budúcnosti. Strategicky zhrňte všetko potrebné a záujemcom dajte priestor na ich otázky.

6.   Počkajte na vyjadrenie záujemcov

Po odprezentovaní firmy sa záujemcovia v stanovenom termíne vyjadria k vášmu predaju a reálni záujemcovia vám predložia nezáväzné vyhlásenie záujmu. V tomto momente dostanete aj informáciu o sume, ktorú sú ochotní zaplatiť spolu s konkrétnymi podmienkami, za ktorých sú ochotní firmu prevziať.

V tomto bode nastáva priestor pre vyjednávanie.

7.   Vypracujte zmluvu

V prípade, že ste sa dohodli, vypracujte zmluvu. Ideálne je, ak vám vie kupujúci  zaplatiť celú čiastku, na ktorej sa dohodnete, naraz. No vo väčšine prípadov sa zmluvná cena platí postupne po častiach. Ďalším štandardom je, že majiteľ, prípadne manažment firmy, ktorá sa predáva, ostane aj po predaji firmy aspoň istý čas v spoločnosti. Predávajú tak novým majiteľom svoje znalosti a prípadne aj kontakty. (Viac o tom ako predať firmu a dodržať všetky právne aspekty)

8.   Podpíšte zmluvu a úspešne ukončite transakciu

Po úspešnom vyjednaní zmluvných podmienok sa podpisujú finálne zmluvné dokumenty a zaplatí sa celá kúpna cena, prípadne jej časť. Transakcia sa ukončí a firma je úspešne predaná.

Rada na záver

Predaj firmy je síce zložitý proces, no ak pri sebe máte tých správnych ľudí, viete si to celé naozaj uľahčiť. Dúfame, že sme vám poskytli dostatok informácií na to, aby ste svoju firmu predali rýchlo a výhodne.