Solárne kolektory ako základ solárneho systému

Solárne kolektory ako základ solárneho systému

Stať sa nezávislým od dodávok energií od verejných distribútorov predstavuje sen pre mnoho domácností. Vzhľadom na to, že nám naše životné prostredie ponúka mnoho spôsobov, pomocou ktorých môžeme získavať energie ekologickým spôsobom a takmer zadarmo, viaceré domácnosti začínajú uvažovať nad obstaraním zariadení, ktoré im to umožnia. Medzi takéto zariadenia patria aj solárne kolektory, ktoré domácnostiam ponúkajú získavanie teplej úžitkovej vody, vyhrievanie bazénov či dokonca vykurovanie ich domácnosti. Základ však tvorí dostatok slnečných lúčov na pozemku, na ktorom sa stavba nachádza.

Ploché alebo trubicové solárne kolektory?

Po rozhodnutí o tom, že vašej domácnosti umožníte získavať teplú úžitkovú vodu by malo nasledovať rozhodnutie o tom, akému typu zariadenia dáte prednosť. Solárne kolektory sa rozdeľujú do dvoch základných skupín, ktoré prinášajú svoje výhody, ale aj nevýhody.

Trubicový kolektor – tento typ kolektorov sa skladá zo sklených trubíc, ktoré disponujú vákuom. Trubicový kolektor funguje tak, že sa vďaka slnečnej energii teplonosná látka vyparuje. Táto para následne postupuje do vrchnej – kondenzačnej časti kolektoru, odkiaľ vplyvom kondenzácie steká do výparníkovej časti. Teplo sa uvoľňuje vďaka zmene skupenstva látky – para sa mení na kvapalinu, pričom je následne odvádzaná do konečného miesta spotreby.

Plochý kolektor – skladá sa zo 4 základných častí, ktoré nedokážu pracovať samostatne. Prvou časťou je kolektorová vaňa, v ktorej sú nainštalované ostatné časti kolektoru. Nachádza sa v nej tepelná izolácia, ktorej hlavnou úlohou je minimalizovať tepelné straty. Druhou a súčasne najdôležitejšou časťou kolektoru je kovový absorbér, ku ktorému je privarená tretia časť kolektora – trubkový register. Tepelné straty, ktoré vznikajú sálaním obmedzuje krycie solárne sklo. Tepelné straty sú minimalizované vďaka charakteristickej vlastnosti krycieho skla, ktorou je nepriepustnosť.

Aké sú rozdiely medzi plochým a trubicovým solárnym kolektorom?

Za najväčší rozdiel sa považuje plocha kolektora, ktorú jednotlivé zariadenia používajú pri zachytávaní slnečného svetla a izolácia. Plochý kolektor je v tomto prípade účinnejší, nakoľko dokáže zachytiť svojou plochou až 90 % slnečných lúčov, vďaka čomu dosahuje tepelné zisky. Z tepelného prebytku však dokáže vyťažiť prevažne v slnečnom počasí. Trubicový kolektor je v porovnaní s plochým výhodnejší vďaka jeho izolačným vlastnostiam. Okrem toho tento typ kolektoru získava tepelné zisky aj v chladnejšom počasí.

Ak aj vy stojíte pred rozhodnutím, aký typ solárneho kolektoru si nainštalujete, navštívte stránku www.viessmann.sk, kde získate mnoho zaujímavých informácií, ktoré vám pomôžu pri vašom rozhodovaní.