Aký je rozdiel medzi dcérskou spoločnosťou a organizačnou zložkou?

Aký je rozdiel medzi dcérskou spoločnosťou a organizačnou zložkou?

Podnikať sa dá rôznymi spôsobmi. Môžete si založiť živnosť, či vlastnú spoločnosť rôznych typov, napríklad s.r.o., či a.s. A čo právnické osoby, ktoré majú sídlo mimo územia Slovenska? Samozrejme, môžu u nás podnikať taktiež.

Samostatný subjekt

Podnikanie takýchto právnických osôb so sídlom mimo Slovenska je možné za predpokladu, že si založia buď dcérsku spoločnosť so sídlom na Slovensku, prípadne organizačnú zložku materskej spoločnosti. Aké sú rozdiely medzi týmito dvoma formami podnikania?

V prípade založenia dcérskej spoločnosti zahraničného subjektu platí v podstate to, čo aj v prípade založenia spoločnosti „našincom“. Môže ísť o s.r.o., a.s., prípadne o niektorý z ďalších typov spoločností. V takomto prípade sú najviac využívané práve s.r.o.

V prípade, že si zahraničný subjekt zvolí práve s.r.o., vznikne spoločnosť, ktorá bude samostatným subjektom. To znamená, že bude majetkovo oddelená od materskej spoločnosti v zahraničí a teda aj v prípade konkurzu nebude insolvencia mať dosah na materskú spoločnosť. Na druhej strane, spôsob ukončenia činnosti a výmazu z registra spoločností je značne zložitý.

Väzba na materskú spoločnosť

Ak sa zahraničný subjekt rozhodne pre založenie organizačnej zložky, spoločné je hlavne to, že rovnako ako s.r.o., či iná spoločnosť, je aj organizačná zložka registrovaná na daňovom úrade v SR. Rozdiel však je, že nejde o samostatný subjekt.

Organizačná zložka je priamo viazaná na materskú zakladajúcu spoločnosť. To znamená, že všetky zmluvy sa uzatvárajú v mene materskej spoločnosti a táto aj priamo zodpovedá za ich plnenie.

Organizačná zložka je aj majetkovo napojená na materskú spoločnosť a konkurz v prípade insolvencie sa priamo vyhlasuje na materskú spoločnosť. Výhodou môže byť napríklad aj jednoduchšie ukončenie činnosti a výmaz z registra spoločností.

Zdroj obrázka:

Autor: Josep Suria / Shutterstock.com