Ako prebieha likvidácia spoločnosti?

<strong>Ako prebieha likvidácia spoločnosti?</strong>

Viesť vlastnú firmu je snom mnohých. Mnohí sa aj rozhodnú si ho splniť, ale zďaleka nie vždy to dopadne podľa predstáv. Podnikanie nie je jednoduché a tak tu je vždy riziko, že práve vašej spoločnosti sa prestane dariť.

Likvidácia umožňuje mimosúdne vysporiadanie

Čo robiť v prípade, že chcete skončiť s podnikaním? Sú firmy, ktoré poskytujú poradenstvo pri predaji spoločnosti s históriou. S ich pomocou sa vám môže podariť svoju spoločnosť predať niekomu, kto bude mať záujem pokračovať vo vašej práci.

Niekedy sa však v podnikaní dostanete do situácie, v ktorej je najlepším riešením ukončenia činnosti likvidácia spoločnosti. A je to práve tento spôsob mimosúdneho vysporiadania majetku a záväzkov spoločnosti, o ktorom si teraz povieme niečo viac.

Stručný postup likvidácie

Na začiatku likvidácie spoločnosti sa ustanoví, kto bude za spoločnosť konať ako likvidátor (môže byť ich aj viacero). Likvidátora môžu ustanoviť spoločníci a ak to neurobia, určí ho súd. Môže ním byť tretia osoba, ale napríklad aj konateľ spoločnosti. Podstatné však je, že likvidátor môže robiť len také úkony, ktoré smerujú k likvidácii spoločnosti. Ide o plnenie záujmov, pohľadávok, konanie za spoločnosť pred súdom a inými orgánmi a taktiež uzatváranie zmlúv, ale len takých, ktoré budú mať súvis s ukončením doterajších právnych záväzkov.

Likvidátor má do 45 dní od oznámenia vstupu spoločnosti do likvidácie povinnosť vyhotoviť zoznamy pohľadávok a majetku spoločnosti. Veritelia môžu prihlasovať svoje pohľadávky na základe prihlášky. Pohľadávky majú v likvidácii prednosť pred vyplácaním podielov z likvidačného zostatku.

Počas likvidácie je potrebné urobiť aj niekoľko účtovných krokov, napríklad schválenie mimoriadnej závierky, či podanie mimoriadneho daňového priznania. Po splnení všetkých povinností sa podáva návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Výmazom spoločnosť právoplatne zaniká.

Zdroj obrázka:

Autor: NARONG JHANWATTANA / Shutterstock.com