Čo prezrádza rozteč diskov a ako sa meria?

Čo prezrádza rozteč diskov a ako sa meria?

Aké informácie sa z tohto údaju dajú vyčítať, akým spôsobom sa dá zistiť a ako by ste mali postupovať pri jeho meraní? Ponúkame vám praktický postup, vďaka ktorému pre vás rozteč diskov nebude predstavovať žiadny problém.

Rozteč diskov, ako ho nepoznáte

Pod označením „rozteč diskov“ si možno predstaviť priemer domnelého kruhu vedúceho cez skrutky jednotlivých diskov. Stretávame sa aj s pojmom rozostup diskov a v oboch prípadoch ide o údaj, ktorý sa skladá z počtu skrutiek a spomenutého priemeru kruhu prechádzajúceho týmito skrutkami a bežne spájaného s jednotkou dĺžky milimeter. Toto číslo je dôležité bez ohľadu na použitý materiál diskov, či už máme na mysli hliníkové disky alebo modely vyrobené z odlišného materiálu. Je pravdou, že túto praktickú informáciu technický preukaz vášho vozidla neuvádza, bez problémov si ju však môžete overiť aj svojpomocne prípadne využiť služby profesionálneho autoservisu.

Meranie údaju a pár rád navyše

Ak sa pýtate, ako sa dá rozteč diskov merať, odpoveď sa mierne líši v závislosti od počtu skrutiek na diskoch. Platí, že počas merania štvorice skrutiek získate konkrétnejšie výsledky vychádzajúc zo stredov protiľahlých skrutiek, kde zmeriate dĺžku, ktorá ich oddeľuje. Pri symetricky umiestnených dierach na skrutky sa dá navyše merať dĺžka medzi vonkajšou stranou jednej diery a vnútornou stranou diery ležiacej oproti. Čo sa týka diskov disponujúcich piatimi skrutkami, môžete odmerať vzdialenosť oddeľujúcu vonkajšiu dieru prvej skrutky od stredu tretej skrutky alebo zobrať do úvahy dĺžku medzi stredom vrchnej skrutky a spodným domnelým kruhom situovaným na pomedzí dvoch spodných skrutiek.

Popri diskoch treba primeranú pozornosť venovať aj pneumatikám, kde sa môžete spoľahnúť na kvalitné letné pneumatiky Matador vhodné aj pre potreby osobných vozidiel vyššej triedy. Praktickým sprievodcom toho najlepšieho, čo na súčasnom trhu s pneumatikami nájdete môžu byť taktiež testy pneumatík vykonávané v podaní uznávaných motoristických inštitúcií a publikácií.