Kedy sa nemusí oplatiť vymáhanie pohľadávky súdnou cestou?

Kedy sa nemusí oplatiť vymáhanie pohľadávky súdnou cestou?

Neuhradené peňažné pohľadávky, s týmto javom sa stretol zrejme každý, kto v našej krajine podniká. Naviac o ich vymožiteľnosti panuje u nás dosť skreslená predstava, ktorá je často spôsobená neznalosťou právnych inštitútov, ktoré je v takýchto situáciach možné využiť.

Právna pomoc sa vám určite zíde

Ak pri svojom podnikaní riešite takéto problémy a nie ste v otázkach práva „doma“, čiže by ste ani nevedeli povedať, či sa to týka trestného, občianskeho, pracovného práva, alebo to spadá do niektorej z ďalších oblastí, mali by ste hneď od začiatku využiť právnu pomoc. Ale najskôr je potrebné zvážiť, či vôbec má vymáhanie pohľadávky zmysel.

Často totiž ani nejde o to, či je možné úspešne pohľadávku vymáhať, ale skôr o to, či sa to oplatí. A teda, či to v konečnom dôsledku nebude skôr kontraproduktívne. V akých prípadoch si vymáhanie dlhu súdnou cestou radšej rozmyslieť?

Čo zvážiť pred vymáhaním?

Predtým, než začnete riešiť vymáhanie pohľadávok, skúste si pozrieť verejne prístupné registre dlžníkov, napríklad zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne, či zdravotných poisťovní. Môže vám to veľa napovedať o tom, či má vôbec zmysel začať s vymáhaním. Je totižto rozdiel vyhrať súd a naozaj sa aj ku svojim financiám dopracovať. Ako je to možné?

Ak totižto dlžník už jednoducho nemá majetok na úhradu dlhov, potrebnú sumu si len tak „nevyčaruje“. Ak napríklad zistíte, že dlžník dlhuje značnú sumu poisťovni, ťažko môžete čakať, že vám uhradí dlh voči vám. To však neznamená, že nebude potrebné uhradiť náklady súvisiace so súdnym procesom. Áno, hádate správne, v takomto prípade by ste ich hradili vy. Takže by ste nielenže nezískali svoje peniaze, ale museli by ste ešte aj platiť.

Pozor aj na pohľadávky, ktoré majú veľmi nízku hodnotu. Spravidla ide o sumy menšie ako 500€, ale záleží to od situácie. Súd vtedy nemusí úspešnej strane priznať úhradu všetkých nákladov. To môže spôsobiť, že v konečnom dôsledku vás to bude stáť viac ako získate.

Zdroj obrázka:

Autor: Korawat photo shoot / Shutterstock.com