Čo robiť ak sa vám v aute zanesie DPF? Rozhodne to neignorujte

Čo robiť ak sa vám v aute zanesie DPF? Rozhodne to neignorujte

Dieselové motory aj keď majú svoje výhody, sú násobne väčšími znečisťovateľmi životného prostredia ako motory benzínové. Obzvlášť nebezpečných pevných častíc sadzí produkuje diesel v porovnaní s benzínovým motorom až 200-násobne väčšie množstvo.

Regenerácia sa nie vždy podarí

Tento fakt z úvodu je dôvodom, prečo už niekoľko rokov neoddeliteľne patrí k novým dieselovým autám aj účinný filter pevných častíc (DPF). Ten dokáže zachytiť viac ako 80% týchto pevných častíc a za určitých podmienok to môže byť až 99%.

Samozrejme, časom sa zanáša a tak majú autá vybavené týmto filtrom schopnosť ho regenerovať. Takáto regenerácia prebieha tak, že riadiaca jednotka upraví chod motora, aby sa teplota výfukových plynov zvýšila na viac ako 500°C, čo značnú časť zachytených častíc jednoducho vypáli.

Má to však „háčik“. Aby riadiaca jednotka mohla túto svoju prácu vykonať, je potrebné, aby vodič išiel zhruba 15 minút plynulo v stredných otáčkach. A to sa nie vždy dá aj pri najlepšej snahe vodiča.

Na servis DPF zvoľte naozaj účinnú metódu

Čo sa môže stať, keď je potreba regenerácie DPF opakovane nenaplnená? Filter sa kompletne zanesie, čo zníži výkonnosť vozidla a z dlhodobého hľadiska môže spôsobiť aj poškodenie motora. Našťastie však existuje riešenie aj na problém zaneseného DPF.

Rôzne servisy čistia filtre pevných častíc rôznymi spôsobmi s rôznou účinnosťou. Ak chcete, aby bolo o váš filter prvotriedne postarané, vyberte si servis, ktorý na čistenie používa certifikované zariadenie, ktoré s filtrom pevných častíc vytvorí uzatvorený okruh.

Toto zariadenie funguje na báze patentovaného roztoku a tlaku vody a DPF dokáže zbaviť aj inak neodstrániteľných mechanických častíc a častíc oleja a nafty. O účinnosti takéhoto čistenia vás presvedčí skúška protitlakom.

Zdroj obrázka:

Autor: khunkorn / Shutterstock.com