Čo všetko musí obsahovať nájomná zmluva?

Čo všetko musí obsahovať nájomná zmluva?

Chystáte sa do podnájmu? Na čo všetko si treba dať pozor a čo by mala obsahovať každá nájomná zmluva? Iba správne naformulovaná zmluva dokáže predísť rôznym nečakaným nepríjemnostiam.

Líši sa pri bytových i nebytových priestoroch

Iná je nájomná zmluva pre bytové a iná pre nebytové priestory. Toto sú veci, ktoré treba mať vopred ujasnené. Prvý úspešný krok, ktorý urobíte pri hľadaní si svojho nového nájomného bytu, je overenie nehnuteľnosti. Predsa len potrebujete vedieť, s kým máte tú česť a či je vôbec daná nehnuteľnosť na mene osoby, ktorá službu poskytuje. Zistíte to veľmi jednoducho, a to na stránke katastra. Pokiaľ by nesedelo meno poskytovateľa, celá zmluva by bola neplatná.

Písomná forma ako dôkaz do budúcna

Pri uzatváraní zmluvy o nebytových priestoroch, musí byť zmluva bezpodmienečne na papieri. Ak sa však jedná o prenájom bytových priestorov, zákon uvádza, že stačí aj ústna forma dohody a spísanie zápisnice. Tak či onak, najlepšie je mať vždy všetko čierne na bielom. Je pekné, ak je medzi ľuďmi dôvera, ale nikdy nehovor nikdy. Hocikedy sa môže stať, že jedna alebo druhá strana nebude súhlasiť s podmienkami a zo dňa na deň buď zvýši cenu alebo sa nájomca „vyparí“ bez zaplatenia.

Najzákladnejšie náležitosti nájomnej zmluvy

Pochopiteľne sú to osobné údaje oboch zmluvných strán, ako meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia.

Zmluva musí obsahovať predmet nájmu, účel, výšku a splatnosť nájomného a tiež spôsob, akým sa bude vyplácať – či už na ruku alebo cez bankový prevod. Ak nejde o nájom na neurčitý čas, tak aj dobu, na ktorú sa nájom uzatvára.

Vopred sa písomne dohodnite aj o prípadných nedoplatkoch, ktoré môžu vzniknúť za vodu, plyn alebo elektrinu, aby bol každý v práve.

Nepovinnou súčasťou zmluvy je opis stavu bytu, v ktorom sa nachádzal a presné podmienky jeho užívania.