Čo zahŕňa správa bytových domov a čo robiť, keď je vykonávaná nedostatočne?

Čo zahŕňa správa bytových domov a čo robiť, keď je vykonávaná nedostatočne?

Na kvalitu bývania v bytovom dome má podstatný vplyv aj to, na akej úrovni je vykonáva správa tohto bytového domu. A to aj napriek tomu, že na prvý pohľad sa to nemusí zdať. Väčšinou si to však obyvatelia bytového domu uvedomia až vtedy, keď sa im vplyvom nedostatočne vykonávanej správy znižuje kvalita bývania.

Správa bytových domov má ekonomickú, technickú, investičnú aj právnu oblasť

Ktoré činnosti vlastne patria k celkovej správe bytových domov? V prvom rade tu máme ekonomickú oblasť, pod ktorú spadá vedenie účtovníctva, čerpanie fondu opráv, vyhotovenie ročných vyúčtovaní a mesačných zálohových predpisov, sledovanie úhrad, vymáhanie pohľadávok, či poistenie nehnuteľnosti.

Nasleduje technická oblasť, do ktorej radíme zabezpečenie technických revízií, servisných úkonov a evidenciu týchto činností. Taktiež pod technickú oblasť patrí organizovanie tendrov na špeciálne zákazky.

Do investičnej oblasti patrí zabezpečenie investícií do nehnuteľnosti podľa požiadaviek vlastníkov bytov. A potom je tu ešte právna oblasť, ktorá zahŕňa dozor nad užívaním nehnuteľnosti v súlade s pravidlami a zákonom a v prípade, keď to inak nejde aj súdne vymáhanie pohľadávok.

Čo sa dá urobiť v prípade nespokojnosti so správcovskou spoločnosťou?

Už z vyššieho uvedeného zoznamu činností vyplýva, že komplexná správa budov je obsiahla činnosť, ktorá vyžaduje tím skúsených profesionálov. Nie každá správcovská spoločnosť však robí svoju prácu tak, ako by si to vlastníci bytov predstavovali.

V takých prípadoch je možná výmena správcovskej spoločnosti. Takéto riešenie však treba mať vopred dobre premyslené a hlavne, musia sa na ňom zhodovať vlastníci bytov, keďže bez nadpolovičnej väčšiny nie je možné aktuálnu správcovskú spoločnosť odvolať. Keďže však platí to, čo sme povedali v úvode, že úroveň výkonu správy má podstatný vplyv na kvalitu bývania v danom bytovom dome, oplatí sa do toho pustiť.

Zdroj obrázka:

Autor: LukeS / Stock.adobe.com