Dobrý ERP systém pomôže rozbehnúť váš biznis

Dobrý ERP systém pomôže rozbehnúť váš biznis

Každá spoločnosť pozostáva z určitého tímu ľudí, ktorí sa spolupodieľajú na vytváraní a  dosahovaní firemných cieľov. Svojimi odbornými zručnosťami prispieva každý člen tímu, aby sa spoločnosť dokázala presadiť na trhu, zvyšovala obraty, a aby ponúkala kvalitné výrobky, či služby. Rastom spoločnosti a expanziou na trhu sa zvyšujú aj potreby firmy. Organizácia potrebuje prijímať nových zamestnancov, rozširovať portfólio svojich výrobkov a investovať do nových technológií. Z malej firmy sa postupne stáva spoločnosť, ktorá má vlastné oddelenia, manažment, buduje si vlastnú firemnú kultúru. Aby všetky procesy vo firme fungovali, musí takáto spoločnosť spracovávať svoje dáta a informácie. Na to slúžia podnikové informačné systémy. Najžiadanejší informačný systém, v ktorom pracujú výrobné aj obchodné spoločnosti je ERP systém.

Čo dokáže spracovať ERP systém

ERP systém z anglického prekladu Enterprise Resource Planning znamená plánovanie podnikových zdrojov. Základnou úlohou ERP softvéru je spracovanie dát, informácií a ich zdieľanie medzi jednotlivými užívateľmi tohto systému na rôznych oddeleniach firmy. Výhodou je, že všetci zamestnanci sa rýchlo dostanú k aktuálnym informáciám, čo zvyšuje efektivitu a produktivitu práce.  Zároveň sa tým zlepšuje spolupráca medzi jednotlivými oddeleniami spoločnosti a dochádza k automatizácii pracovných operácií. ERP systémy sú zamerané na všetky činnosti podniku, od zadávania objednávok do výroby, vystavovanie cenových ponúk, sledovanie zásob, plánovanie dopravy, fakturáciu a účtovníctvo. Výber správneho ERP systému do firmy závisí od jej veľkosti, zložitosti obchodných činností a konkrétnych potrieb organizácie, ktoré by si mala spoločnosť dopredu rozanalyzovať.

Pre ktorý ERP systém sa rozhodnúť

ERP systém teda dokáže pokrývať takmer všetky obchodné operácie, ktoré každá spoločnosť denne rieši. Takmer každý modul ERP systému je univerzálny a svojou funkčnosťou je vhodný pre akúkoľvek biznis sféru. Ak sa spoločnosť rozhodne zaobstarať si ERP softvér, mala by osloviť takého dodávateľa, ktorý sa postará o zavedenie ERP systému do firmy, zabezpečí školenia pre zamestnancov a zároveň poskytne zákaznícku podporu a aktualizácie.  Zavedenie informačného systému do firmy je náročný, nákladný a dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje trpezlivosť.  Táto investícia do moderných informačných technológií však bude pre organizáciu prínosom a môže pozitívne ovplyvniť vývoj a budúcnosť spoločnosti.

V odbornom online magazíne https://www.industry4.sk nájdete informácie o novinkách zo sveta informačných technológií, priemyslu a digitalizácie.