Energia dávania a prijímania

Energia dávania a prijímania

Kto by ich nemal rád? Dary sú skvelá vec. Dokážu potešiť, ale aj pomôcť. Niekedy sa síce stáva, že nás ten či onen darček skôr sklame ako poteší, no mali by sme si uvedomiť, že jeho prijatím zároveň púšťame do svojho srdca aj darcu.

Najskôr daruj, potom dostaneš

Keď chceme byť šťastní a spokojní, keď chceme prijímať čo najviac pozitívnych vecí a mať sa naozaj výborne, nemôžeme očakávať, že nám všetko spadne samé „z neba“. My sme tí, ktorí by mali učiniť prvý krok. Čím viac totiž dávame, tým viac dostaneme naspäť. Nemusí to byť hneď, ani zajtra. V správny čas dostaneme všetko, čo práve v tej chvíli potrebujeme. Je neúprimné darovať niečo s tým, že očakávame čosi iné na revanš. Takto to nefunguje. Iba úprimný dar sa počíta.

Nauč sa prijímať

Mnohí z nás sa cítia akosi zvláštne či prekvapene, ak niečo „iba tak“ dostanú. V dnešnej dobe, kedy si väčšina z nás môže dovoliť kúpiť už čokoľvek, je všetko samozrejmosť. Práve čosi tak normálne a bežné – akým je práve dar, väčšina prijímame s akousi nevôľou, či dokonca s pocitom, že to musíme nejakým spôsobom oplatiť. To však nie je správne. Aby sme cítili vo svojom živote rovnováhu, mali by sme sa naučiť nie len dávať, ale aj prijímať. Ak nám niekto niečo chce podarovať, robí to preto, že chce a nie preto, že musí. S ochotou, nadšením aj s láskou to treba prijať, zaďakovať a v mysli popriať človeku, ktorý nás obdaroval čosi, čo si myslíme, že najviac potrebuje. Môže to byť pokojne aj zdravie, úspech v práci, alebo harmónia v rodine.

Rovnováha znamená šťastie

Rovnováha je čosi, čo nás uspokojuje a vnáša nám do našich dní šťastie, pozitívnu energiu, radosť, nadšenie a priestor pre veľa, veľa lásky. Ak vieme dávať a veľkodušne prijímať, pocítime neuveriteľné blaho. Otvorme sa svetu, ľuďom a dôverujme všetkému, čo sa práve v našich životoch odohráva. Všetko sa totiž deje v náš prospech. Úprimné dary sa nám mnohonásobne vrátia. Toto je neuveriteľná a vzácna energia darovania.