Objímajte sa! Je to zdravé!

Objímajte sa! Je to zdravé!

Je smutné, že dnes sa ľudia medzi sebou už tak málo objímajú. Objatia nehy a lásky striedajú skôr iné telesné dotyky. Nahrádza ich agresia, nepochopenie. Do životov nám vstupuje osamelosť, smútok, depresie, choroby i stres. Pritom stačí tak málo! Objatie, ktoré je úprimné a vrúcne, lieči.

Vedecky dokázané

Objatie napomáha v boji proti stresu, napätiu, posilňuje imunitu a stará sa o náš nervový systém. Okrem iného nám zvyšuje tep srdca a zlepšuje prietok krvi v žilách. Akýkoľvek úprimný povzbudivý dotyk a to nielen objatie, ale úplne stačí potľapkanie po pleci, po chrbte, uznanlivé podanie rúk alebo sústrastné pohladenie, okamžite spustí tvorbu hormónu šťastia a my pocítime novú vnútornú silu, energiu a radosť. Objatie nás povzbudí, vyladí zo zlej nálady, poteší, naplní a niekedy i vzruší. To už človek cíti, keď je úprimné a výsledok na seba nenechá dlho čakať.

Čím viac sa objímame, tým sme úspešnejší

Ako je vôbec možné, že mnohí pochádzame z veľkých rodín a sme obklopení priateľmi a rodinou, no napriek tomu sa cítime osamelí. Akoby nám niečo veľmi dôležité chýbalo. Je to práve vrúcne objatie. Iba to nám poskytne náhľad do svojej vlastnej duše. Čo pri tom cítite vy? Ak je to príval energie, blaha, spojenie s Bohom, robíte to obaja správne. Hovorí sa, že v objatí samých seba spoznáme najviac. Práve vtedy sa náš duch otvorí a ukáže nám všetky naše bôle. Nemožno však zabudnúť, že je aj prejav lásky, nehy a súdržnosti.

Otvorme sa pre ľudí a pre svet

Objímajte svoje deti čo najviac. Práve tak im ukážete, že sú milované. Darmo im poskytnete všetko – strechu nad hlavou, krásne oblečenie, luxus. Keď si nenájdete čas na „obyčajné“ objatie, nebudú nikdy skutočne šťastné. Objímaním ich naučíte otvorenosti. Zistia, že v ňom mizne každý hnev, zlá nálada, zloba, neprávosť, žiaľ. Spájajú vás. Niet tu miesto pre lož, hanbu a ani ego. Čím viac sme objímaní, tým sme šťastnejší, tým viac dokážeme milovať iných a aj samých seba, a preto sme obľúbení a úspešní ľudia, ktorí majú vo svojich rukách celý tento svet i jeho fungovanie.