Prečo sa oplatí modernizovať osvetlenie firemných priestorov?

Prečo sa oplatí modernizovať osvetlenie firemných priestorov?

Pre úspech v podnikaní nie je dôležité len navyšovať príjmy. Dôležitá je aj optimalizácia výdavkov a nákladov na každodennú prevádzku firmy. Veď rastúce ceny energií o tom presvedčili aj tých, ktorí doteraz niektoré prebytočné výdavky príliš neriešili.

Kancelárske osvetlenie

Energie nespomíname náhodou. Ide totiž o oblasť, v ktorej je často možné znížiť náklady a to bez toho, aby to malo nejaký negatívny efekt na iné aspekty fungovania firmy. Práve naopak! Keď si zoberiete napríklad výmenu starého osvetlenia firemných priestorov za nové, okrem výraznej úspory elektrickej energie to pomôže aj zamestnancom. Jednak sa im bude pod kvalitnejším osvetlením lepšie pracovať a z dlhodobého hľadiska im to pomôže predchádzať problémom so zrakom.

V prípade modernejšieho kancelárskeho osvetlenia sa úspora pohybuje v priemere na úrovni 30 – 50 %. Záleží to od konkrétneho priestoru a energetickej náročnosti starého osvetlenia. Investícia sa tak môže firme vrátiť už do 3 – 4 rokov. Pridajte k tomu už spomenuté pozitívne vplyvy na komfort a pracovné výsledky zamestnancov a prídete na to, že ak ste doteraz otáľali s modernizáciou osvetlenia v kanceláriách, už to viac naozaj nemá zmysel.

Priemyselné osvetlenie

Vyššie uvedené sa ešte viac prejavuje pri osvetlení výrobných priestorov, či všeobecne pri priemyselnom osvetlení. Tu môže byť za určitých podmienok úspora až 70 %! Štandardne sa doba návratnosti pri modernizácii priemyselného osvetlenia pohybuje v širokom rozsahu 2 – 6 rokov, keďže takéto projekty sa od seba viac odlišujú v porovnaní s modernizáciou osvetlenia v kanceláriách, ktoré sú si predsa len viac podobné.

Dôležitejší je tu aj odborný návrh nového osvetlenia, keďže v konečnom dôsledku na správne rozvrhnutie a výber svietidiel vplýva viacej faktorov. Menovite ide napríklad o charakter činnosti v danom priestore, prísun prirodzeného svetla, povrch stien a podlahy, pohyb osôb, či umiestnenie strojového parku a ďalšie.

Zdroj obrázka:

Autor: Who is Danny / Stock.adobe.com