Tipy, ako postupovať pri predaji a kúpe vozidla

Tipy, ako postupovať pri predaji a kúpe vozidla

Už vás vaše staré vozidlo nebaví a rozhodli ste sa ho vymeniť za novší model? Pri predaji a kúpe auta musíte mať na pamäti niektoré skutočnosti, ktorým sa z hľadiska zákona nevyhnete.

Kúpno-predajná zmluva chráni kupujúceho aj predávajúceho

Ide o dôležitý dokument, ktorý obsahuje údaje o kupujúcom a predávajúcom. Zmluvou predávajúci prevedie vlastnícke práva k autu na kupujúceho. Nájdete v nej informácie o vozidle, o jeho technickom stave, skrytých vadách či kúpnej cene.

Klasická zmluva obsahuje aj klauzulu o odstúpení, ktorá vás ako predajcu ochráni v prípade, že kupca neuhradí v dohodnutom čase cenu za vozidlo.

Zo zmluvy vám plynie aj niekoľko povinností

Povinnosti predávajúceho:

  • Predajca musí auto predať kupujúcemu podľa dohody spolu s dokladmi potrebnými na jeho používanie

Povinnosti kupujúceho:

  • Kupca zaplatí požadovanú cenu
  • Vykoná prepis vlastníctva auta na dopravnom inšpektoráte a to do 10-tich dní od samotného podpisu zmluvy

Ako prebieha prepis vozidla?

Pri prepise auta musí byť prítomný nielen pôvodný, ale aj nový držiteľ. Obaja preukážu svoju totožnosť a zatiaľ čo sa pôvodný držiteľ odhlási (pomocou Žiadosti o prevod držby na inú osobu), nový sa prihlási (Žiadosť o zápis vozidla na svoju osobu).

Na inšpektoráte musia byť ďalej predložené nasledovné dokumenty: živnostenský list (ak je držiteľ podnikateľom), splnomocnenie (ak je vlastník vozidla zastupovaný), technický preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla.

Nový držiteľ auta – teda kupca – predloží aj doklad o predbežnom povinnom poistení zodpovednosti za škodu.

Po zmene držiteľa vozidlo musíte prihlásiť

Nový vlastník musí auto prihlásiť do 30 dní od prepisu vozidla. Následne sa údaje uvedené v dokladoch vozidla porovnajú s údajmi na aute. Kontrolu môžete vykonať kdekoľvek na pracovisku evidencie vozidiel.

Ak vozidlo prihlasujete z iného okresu, okrem preukazu totožnosti nezabudnite predložiť:

  • Žiadosť o zapísanie vozidla, technický preukaz, pôvodné tabuľky s evidenčným číslom, potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu, prípadne aj živnostenský list (ak ste podnikateľom) alebo splnomocnenie (ak jednáte v zastúpení).