Inšpirujme sa múdrosťou našich predkov

Inšpirujme sa múdrosťou našich predkov

Asi nič necharakterizuje osobitosť národa viac ako jeho ľudové zvyky, kroje, kultúra či tradičné remeslá. Bohužiaľ, v tejto modernej konzumnej dobe sa akosi zabúda na všetko, čo nám pred mnohými rokmi naši predkovia odovzdali. Ich život v úzkom spojení s prírodou a často strach a neistota z nového a nepoznaného zanechali našej generácii bohatstvo, ktoré nie je merateľné žiadnym platobným nástrojom. Sú to duchovné hodnoty, na ktorých vznikla naša kultúra a typická identita národa, akým my určite sme!

Bohatstvo národa, ktoré si treba chrániť

Aj keď sa väčšina zvykov a tradícií zachovala len v ústnej forme, dediac sa z generácie na generáciu, sú na Slovensku ešte regióny, kde život stále plynie v súlade s nimi. Mnohé sa stali súčasťou života našich rodín a spoločenstiev. Ľudové zvyky dávajú dobe, v akej žijeme, pridanú hodnotu vo forme duchovna a pohľadu na svet z trochu iného uhla. Z prežívania rôznych sviatkov a udalostí spôsobom, akým ho prežívali naši starí rodičia. A aj keď moderná spoločnosť uznáva celkom iné hodnoty, z času na čas je dobré aspoň si pripomenúť tie minulé. Napríklad rôzne pranostiky, ktoré sa viažu k významným menám našich svätých, ukrývajú v sebe veľakrát kus pravdy a stojí za to mať k nim trochu rešpektu. To, čo je pre nás špecifické, je iste aj náš ľudový kroj, ktorý je pre každý región rozdielny, ale zároveň krásny a jedinečný. Za zmienku stojí aj množstvo tradičných remesiel, ktoré sa postupom času dostávajú do úzadia. Napríklad drotárstvo, košikárstvo, umelecké kováčstvo, tkáčske remeslo či čipkárstvo – to všetko kedysi tvorilo vrchol zručnosti a hospodárskej vyspelosti nášho národa. 

Dedičstvo, ktoré sa dedí z pokolenia na pokolenie

No nie sú to len dobre známe zvyky, ktoré nám minulosť zanechala. Je tu aj množstvo starých receptúr, overených „babských rád“ či niekedy až mystických faktov o pôsobení Mesiaca na Zem /lunárny kalendár/. Všetky tieto poznatky vznikali po veľa rokov nie pomocou moderných prístrojov alebo vedy, ale dennodenným pozorovaním prírody, zapisovaním a vyhodnocovaním faktov. A treba podotknúť, že mnohé z nich sa stali užitočnými aj pre moderného človeka. Dalo by sa povedať, že v súčasnosti sa stále viac snažíme o ich znovuobjavenie, aby sme mohli opäť čerpať z ich múdrosti, uvedomujúc si, že toto všetko vzniklo pre to, aby bol náš život jednoduchší a plnší. Nezatracujme teda nič z toho, čo naši predkovia vytvorili a čo ich vynieslo na piedestál nielen v kultúrnom, ale aj duchovnom bohatstve. Pretože či sa nám to páči, alebo nie, sme toho súčasťou.