Lepší prehľad s monitoringom vozidiel

Lepší prehľad s monitoringom vozidiel

Vďaka monitoringu vozidiel môžete mať pod kontrolou celý vozový park. Všetko, čo sa s vozidlami deje, si jednoducho po prihlásení do systému nájdete na internete. Budete sa cítiť ako páni situácie. Vozidlá budete vedieť na diaľku usmerňovať, ale i kontrolovať.

Monitoring vozidiel nielen pre dispečerov

S riadením vozového parku sa zvyčajne zaoberajú manažéri veľkých prepravných spoločností. Tí najlepšie vedia, aké je ťažké ustriehnuť činnosti všetkých šoférov, rovnako tak i napríklad dobrý technický stav vozidla a s tým spojené návštevy servisov, sezónne výmeny pneumatík, termíny diaľničných známok, vykonávanie pravidelných technických kontrol alebo platieb poistiek. Keď je však vozidiel príliš veľa, niekedy to môže byť naozaj problém a vo firme vzniká množstvo nedorozumení, ktoré sa dokonca často dotknú i firemných ziskov a dobrých vzťahov s klientmi či odberateľmi. Monitoring vozidiel bol vytvorený práve preto, aby spoločnostiam pomohol ľahšie zvládať chaos vo vozovom parku, no nemusia ho nutne využívať iba dispečeri a manažéri. Každý, kto vlastní čo len jedno vozidlo slúžiace na podnikanie, ocení množstvo pozitív, ktoré prinášajú dispečerské aplikácie. Nejde pritom len o zadeľovanie úloh jednotlivým vodičom áut a sledovanie ich plnenia, ale taktiež o získanie bezprostredných informácií o činnosti šoférov. Monitoring vozidiel je praktický aj v tom, že manažérom a podriadeným umožňuje bezplatnú komunikáciu prostredníctvom četu, ale taktiež ho využijete aj v prípade vzniku mimoriadnych okolností, keď je nutné privolať rýchlu pomoc. V prípade, že sa monitorované vozidlo odcudzí, je oveľa ľahšie ho vyhľadať.

Hlavné plusy monitoringu vozidiel

Spoľahlivá a rýchla forma vyhodnotenia efektívneho využívania firemných vozidiel, automatické vytvorenie elektronickej knihy jázd, prístup k informáciam ON-Line, rozlišovanie jednotlivých jázd na služobné či súkromné, rozdelenie jednotlivých jázd podľa vodičov, prípadne vyhodnotiť štýl jazdy vodiča. Súčasné aplikácie monitoringu vozidiel dokonca manažérom vozového parku poskytujú presné údaje o spotrebe paliva, jeho zostatku v nádrži, o nabehnutých kilometroch či aktuálnej polohe šoférov vozidiel. Nie je ťažké si na tento komfort zvyknúť. Jediné, čo na dobré fungovanie aplikácie potrebujete, je prístup na internet. Aplikácia vám poskytne dokonalý prehľad o jazdách aj pár rokov dozadu, ale aj prehľad o správaní šoférov. Ľahko napríklad zistíte, ktorí z nich pracujú neefektívne a na cestách sa zdržiavajú na nepredpísaných stanoviskách, ale takisto si všimnete, či dodržiavajú dopravné predpisy a snažia sa ušetriť čo najviac paliva rozumným spôsobom jazdy.